లక్ష్యానికి మించి ఉపాధి కల్పించాలి

పాలకొండ : ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన లక్ష్యానికి మించి వేతనదారులకు ఉపాధి హామీ పథకం పనులు కల్పించాలని, వీరఘట్టం మండలంలో ప్రతిరోజు 4 వేల మంది ఉపాధి హామీ

Read more

కంచారన కిరణ్ కుమార్ గారు కి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

విశాఖపట్నం : మీ భవిష్యత్తు మరింత శోభాయమానంగా, ఉన్నతంగా, మీరు మరిన్ని ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించి, సమున్నతంగా, సంపూర్ణ ఆయురారోగ్యాలతో నిండు నూరేళ్ళు సంతోషంగా వుండాలని ఆశిస్తూ

Read more