ట్విట్టర్కు కొత్త సీఈఓను వెతికే పనిలో ఎలాన్ మస్క్

అమెరికా : ట్విట్టర్కు​ కొత్త బాస్​ ఎలాన్​ మస్క్​ తన స్థానంలో కొత్త వ్యక్తికి బాధ్యతలు అప్పగించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. తెలివి తక్కువోడు దొరకగానే తాను తప్పుకుంటా అని

Read more