ఆంధ్రప్రదేశ్

సాయి సయంతిక జన్మదిన వేడుకలకు విచ్చేసినా …దర్శకుడు గిరి చిన్నా…

శక్తి టీవీ, విశాఖపట్నం: సీనియర్ దర్శకుడు గిరి చిన్నా మురళీనగర్‌ లో సాయి సయంతిక పుట్టినరోజు వేడుకలకు హజరు అయ్యరు . సాయి సాయంతిక ఫౌండేషన్ ఫౌండర్ కంచారణ చిన్న రాజా రావు ఆయనకి పుష్ప గుచ్చాలను అందజేషి చాళువ తో సత్కరించారు. ఈ కార్యక్రమానికి కిరణ్ గ్రూప్ చైర్మన్ కిరణ్ గారు మరియు సీనియర్ హీరోయిన్ రేఖ బోజ్ పాల్గొన్నారు. కిరణ్ గ్రూప్ C.E.O సాయి సాయింతిక కు గిరి చిన్నా పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియ చేసారు .

Leave a Reply