ఆంధ్రప్రదేశ్

ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉండాలి … మీ కిరణ్ ..!

విశాఖపట్నం : దేశ ప్రజలకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మీ కంచారన కిరణ్ కుమార్ సార్క్ నేషన్స్ అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల సంఘం ఆంధ్రప్రదేశ్ చైర్మన్ , అధ్యక్షులు భారతీయ జర్నలిస్ట్ యూనియన్ , చైర్మన్ అండ్ ఎం.డీ కిరణ్ గ్రూప్ .

Leave a Reply