ఆంధ్రప్రదేశ్

సాయి సాయంతిక…చేతులు మీద గా వెబ్‌సైట్ ఆవిష్కరణ….!

విశాఖపట్నం : శక్తి ఛానల్ వెబ్‌సైట్ ని ఆవిష్కరించిన కిరణ్ గ్రూప్ CEO సాయి సాయంతిక, తను మాట్లాడతు మా నాన్న గారు స్థాపించిన మీడియా సంస్థ కి మీ అందరి సహకారం ఉండాలని తను విజ్ఞప్తి చేశారు.

Leave a Reply